1. اخبار

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر علی سلاجقه
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط...۱۱ خرداد ۱۴۰۱

ارزیاب بین‌المللی شبکه ژئوپارک‌های جهانی یونسکو گفت: طی سال ۱۳۸۹ کتاب اینجانب با عنوان...

۰۵ خرداد ۱۴۰۱

برگزاری پانزدهمین همایش انجمن دیرینه‌شناسی ایران در مراغه فرصتی برای بررسی راهکارهای...

۰۴ خرداد ۱۴۰۱

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پیام خود به مناسبت برگزاری پانزدهمین...

۰۴ خرداد ۱۴۰۱